Thursday, August 22, 2013

Dahulu TUNKU, kini DATO SERI

UPDATE 3:30pm

Berikut adalah senarai Ahli Majlis Tertinggi UMNO yang wajar dipertimbangkan untuk TIDAK DICALONKAN SEMULA, atau WAJIB DICABAR, atau TIDAK PERLU DIUNDI LANGSUNG oleh hampir 150,000 perwakilan di 191 Bahagian UMNO dalam pemilihan parti 2013... (KLIK DI SINI)"Najibility" adalah rangkuman nama Najib dan Liability,yang mengambarkan dengan tepat siapa Najib hari ini dimata rakyat kalau dia terus terusan tidak mahu berubah dan dah tak boleh diubah lagi.Cuma Najib bernasib baik hari ini sebab dunia pemelaporan baik yang konvensional atau yang maya sibuk dengan Tragedi Maut Bas di Genting Highland untuk menyentuh pasal slogan haramjadah ini...

Artkel sebelumnya

Patek mohon ma’af tetapi patek ingin sampaikan perasaan orang-orang Melayu kepada Y.T.M. Tunku / Y.A.B. Dato Seri  :-

  • Pendapat-pendapat Tunku berasaskan kepada cherita-cherita yang di-bawa kepada telinga Tunku oleh orang-orang yang mengelilingi Tunku yang chuma suka mencherita kepada Tunku perkara2 yang mereka fikir Tunku suka atau patut dengar sahaja.
  • Tunku selalu "bertolak-ansor," ia-itu memberi kepada orang2 China apa yang mereka tuntut.
  • Orang2 China pula menganggap Tunku dan Kerajaan Perikatan sebagai pengechut dan lemah dan boleh di-tolak ke-sana ke-mari. 
  • Sebab itu orang2 China dan India membuat kurang ajar pada 12 Mei kepada orang Melayu.
  • Sabenar-nya, orang2 Melayu sekarang, baik PAS baik Umno, betul2 benchi pada Tunku, terutama orang2 yang di-hina-kan oleh orang China dan yang kehilangan rumah-tangga, anak-pinak, saudara-mara kerana tolak ansur Tunku.
  • Sa-balek-nya pula orang2 China tidak ada sedikit-pun hormat kepada Tunku. Mereka berkata Tunku "na├»ve" dan tidak ada kaliber.
  • Orang2 Melayu dalam Civil Servis, dari Perm. Sec. ka-bawah, pegawai2 tentera dan polis Melayu tidak ada lagi kepercayaan dan respect kepada Tunku
  • Patek sa-kali lagi mengulangkan ia-itu kenyataan yang patek buat itu ia-lah menchegah kejadian yang akan menambah perasaan benchi orang2 Melayu terhadap kerajaan dan menggalak-kan orang2 China menjatohkan lagi maruah orang2 Melayu.Related Posts with Thumbnails